Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo+løfte
Mobil menu

SFO for Aprilbørn på Strandgårdskolen

Velkommen til SFO for Aprilbørn.

Den første dag i SFO for Aprilbørn er altid den første hverdag i april måned.

Overgang fra børnehave til SFO for Aprilbørn:

Vi tager altid kontakt til de børnehaver, der har børn, som skal starte hos os. Her aftaler vi en dag, hvor de sammen kan komme på besøg. Her vil de møde en af de voksne, som bliver tilknyttet SFO for Aprilbørn.
Der er lavet en overlevering fra børnehaven, således at vi kan modtage barnet bedst mulig.

Indhold i SFO for Aprilbørn:

Vores udgangspunkt er de afgivende børnehavers arbejde i skolegruppen. Derfor bruger vi en stor del af tiden til at knytte leg og læring og understøtte brobygningen mellem skole og SFO. Der vil blive tilrettelagt alderssvarende aktiviteter f.eks. tegne, male, bygge, sproglege, små skoleopgaver og kreative værksteder. Der vil blive små forløb f.eks. trafik/gå prøve, turdage og lege- og bevægelsesaktiviteter. Alle aktiviteter er med til at understøtte barnets skoleparathed. Det er vigtigt, at barnet får en sund madpakke med og mad til 10-pausen. Madpakker opbevares i køleskabet. Der serveres gratis mini-mælk til frokost.

I Aprilbørnegruppen vil børnene få kendskab til skolens liv gennem morgensang, komme på biblioteket, bruge multisalen og deltage i relevante arrangementer. Vi vægter legen højt. Det er gennem leg, at børn udvikler færdigheder og får erfaringer, som er værdifulde i deres videre udvikling. Legen har stor betydning for børnenes sociale og personlige udvikling. De lærer gensidig respekt, at lytte til hinanden og at kunne samarbejde på tværs. Her er de sammen med 1 eller 2 kommende lærere i 0. klasse.

Børnene kommer fra forskellige børnehaver. Ens for alle er, at alle skal lære Strandgårdskolen at kende, de nye kammerater og de nye voksne. Venskaber har altid en central rolle for børn. I Aprilbørnegruppen kan børnene udbygge eksisterende venskaber og skabe nye relationer - både i Aprilbørnegruppen og til de øvrige SFO-børn ved at deltage der. Vi lægger derfor stor vægt på at støtte op om de gode relationer, og at skabe nogle gode fælles oplevelser. At være tryg ved kammerater, de voksne og rammerne giver et godt grundlag for den faglige læring.

Personalet

Der vil være fast personale tilknyttet SFO for Aprilbørnegruppen i tidsrummet 8.00 -16.00 -  nogle dage 6.30 -17.00  - for at sikre en hverdag med kendte voksne, og en god overlevering omkring barnets dag. Børnene vil også få kendskab til det øvrige SFO-personale i forskellige situationer f.eks. i SFO-tiden, ydertimerne, på legepladsen og lignende.

Vi forventer, at børnene kommer senest kl. 8.10. af hensyn til aktiviteterne, samt at børnene får gode vaner, og lærer at møde til et bestemt tidspunkt. Endvidere ønskes ved afhentning mandag - torsdag tidligst kl. 15.30, hvis ikke barn skal i SFO i “basen” i hus A. Børn, som deltager i SFO efter kl.15.30, følges med en voksen fra Aprilbørnegruppen til hus A.

Informationsmøde:

Inden SFO for Aprilbørn starter holder vi et informationsmøde for forældre, hvor vi uddyber konkrete oplysninger og svarer på eventuelle spørgsmål.
Se eventuelt også velkomst-filmen på forsiden af Strandgårdskolens hjemmeside.

Dagsstruktur:   

  • 06.30   Åbning i SFO “basen” i hus A. Morgenmad serveres indtil kl. 7.30
  • 08.00   Børn, som er i morgen SFO, hentes voksne fra Aprilbørnegruppen
  • 08.10   Mødetid for alle børn i SFO for Aprilbørn i hus B
  • 08.20 - 9.30 Morgensamling, dialogisk læsning.
  • 09.30 - 11.15 Dagens aktiviteter med udeleg/aktiviteter
  • 11.15 - 12.00 Madpakker og fælles oprydning.
  • 12.00 - 13.30 Dagens aktiviteter med udeleg/aktiviteter
  • 13.30 - 14.00 Eftermiddagsmad/frugt og højtlæsning
  • 14.00 - 15.30 Dagens aktiviteter med udeleg/aktiviteter
  • 15.45 - 17.00 (kl. 16.30 fredag) går til SFO “basen” til hus A. Alle SFO- børn   

Vi forventer, at børnene kommer senest kl. 8.10 af hensyn til aktiviteterne, samt at børnene får gode vaner og lærer at møde til et bestemt tidspunkt.
Endvidere ønskes afhentning tidligst kl. 15.30, mandag - torsdag - hvis ikke barnet skal deltage i SFO i “basen” i hus A.

Børn, som deltager i SFO efter kl.15.30, følges med en voksen fra Aprilbørnegruppen til hus A.

Kontakt os:

Aprilbørnegruppen (i perioden 1/4 - 30/6) - mobil 54 55 42 42