Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo+løfte
Mobil menu

SFO - tilmelding og takster

Tilmelding:

Du/I tilmelder dit/jeres barn til SFO enten ved digital tilmelding på borger.dk eller ved at ringe til Pladsanvisningen på Ishøj kommune på telefon 4357 7575

Takster 2022:

SFO på Strandgårdskolen og Strandgårdskolens gruppeordning

  • En plads i SFO1 (0. - 3. klasse) koster 1.327 kr. pr. måned. Børnehaveklassebørn/aprilbørn, der starter i SFO1 betaler samme SFO1-takst som på de øvrige skoler i perioden april - juni (1.537 kr. pr. måned). Juli måned er betalingsfri.
  • En plads i SFO2 (4. - 6. klasse) koster 500 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
  • En plads i gruppeordningens SFO1 (0. - 3. klasse) koster 664 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
  • En plads i gruppeordningens SFO2 (4. - 6. klasse) koster 250 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
  • Tilkøb af morgenåbning i SFO2 (4. - 6. klasse) koster 360 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Generelt om taksterne

Tilmelding til SFO koster som minimum en måneds betaling, hvilket betyder, at man ikke kun kan være tilmeldt i den betalingsfri måned.

Alle takster er eksklusive søskendetilskud og fripladstilskud.

Forældrebetalingstaksten for en plads i specialgruppen i Piletræet, SFO på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.

Hvis du har spørgsmål om taksterne, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen på telefon 43 57 75 50 eller på mail: Pladsanvisningen@ishoj.dk.

Læs mere om takster på www.ishoj.dk - taksterfor dagpleje, daginstitution og SFO.